نیکولا میشل

 

 

 

 

 1. سمت‌های پیشین
 • سازشگر و داوری بین‌المللی
 • مشاور ارشد فرستادۀ ویژۀ دبیرکل ملل متحد برای سوریه (آقای استفان دو میستورا)، در مقام مشورت (مسائل مربوط به قانون اساسی)
 • رئیس هیأت آکادمی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ژنو (از ۲۰۰۹)
 • عضو دیوان داوری در قضیۀ دیوان دائمی داوری میان کرواسی و اسلوونی (۲۰۱۵-۲۰۱۷)
 • استاد حقوق بین‌الملل در دانشکدۀ حقوق دانشگاه ژنو، و استاد الحاقی حقوق بین‌الملل در انستیتوی مطالعات عالی توسعه و بین‌الملل ژنو (۲۰۰۸-۲۰۱۵)
 • مشاور ویژۀ دبیرکل ملل متحد، سازشگر در اختلاف مرزی میان گینۀ استوایی و گابون (۲۰۰۸-۲۰۱۴)، در مقام نمایندۀ دبیرکل (در «مواقعِ به کارگیری»)
 • نمایندۀ دبیرکل در امور حقوقی، مشاور حقوقی ملل متحد (نیویورک، ۲۰۰۴-۲۰۰۸)
 • مدیر اجرایی بخش اجرایی حقوق بین‌الملل دپارتمان (وزارت) امور خارجۀ سوئیس (برن، ۱۹۹۸-۲۰۰۳) و «مشاور حقوقی» دپارتمان (۱۹۹۸-۲۰۰۴)
 • استاد حقوق بین‌الملل و حقوق اروپا، و همچنین حقوق اداری در پنج سال نخست تدریس، در دانشکدۀ حقوق دانشگاه فرایبورگ (سوئیس) (۱۹۸۷-۲۰۰۳)، در مرخصی جرئی طی اشتغالات مدیریتی در وزارت امور خارجه (۲۰۰۳-۱۹۹۸)
 • عضو (قاضی) کمیسیون تجدیدنظر فدرال در خصوص تدارکات عمومی (۱۹۹۶-۱۹۹۸) (بالاترین دادگاه فدرال در خصوص تدارکات عمومی در آن زمان)
 • استاد مهمان حقوق بین‌الملل، حقوق اروپا یا حقوق اداری در دانشگاه‌های مختلف: پاریس دو انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی (حقوق بین‌الملل عمومی)، استراسبورگ، دانشگاه رن مین پکن چین، آکادمی حقوق بین‌الملل شیامن، دانشکدۀ حقوق دانشگاه ژنو (حقوق اداری)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه لوزان (حقوق اداری)، مدرسۀ پولیتکنیک فدرال لوزان (حقوق برنامه‌ریزی اراضی، حقوق محیط زیست و حقوق ساخت و ساز)، دانشگاه سوئیس ایتالیایی (حقوق بازار داخلی اروپا)
 • تحقیق، با پشتیبانی بنیاد ملی سوئیس برای تحقیقات علمی، در زمینۀ رژیم بین‌المللی منع اشاعۀ هسته‌ای، در واشینگتن دی.سی. (۱۹۸۵-۱۹۸۶) و در فرانسه (۱۹۸۶-۱۹۸۷)، با هدف نگارش و انتشار «رسالۀ دکتری»
 • دبیرکل وزارت آموزش و پرورش ایالت فریبورگ (سوئیس) (۱۹۸۰-۱۹۸۵)
 • کارآمور وکالت در دارالوکاله در فریبورگ (سوئیس) (۱۹۷۶-۱۹۷۷)
 • کمک‌یار استاد در دانشکدۀ حقوق دانشگاه فریبورگ (۱۹۷۳-۱۹۷۴)
 1. مدارک و تحصیلات
 • مدارک حقوق: «لیسانس حقوق» (۱۹۷۳)، دکتری (پایان‌نامه در زمینۀ تدارکات عمومی – حقوق سوئیس، اروپا و حقوق بین‌الملل) (۱۹۷۹)، «Privat Docent» («رسالۀ تحقیقاتی» در زمینۀ منع اشاعۀ هسته‌ای) (۱۹۸۹)، دانشگاه فریبورگ (سوئیس)
 • کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل) (۱۹۷۹)، دانشگاه جرج‌تاون، واشینگتن دی.سی. (۱۹۷۷-۱۹۷۸)
 • وکیل حقوقی دارای پروانه، ایالت فریبورگ (سوئیس) (۱۹۷۹)
 1. مدارک و جوایز افتخاری
 • دکتری افتخاری اعطاشده توسط دانشگاه روبر-شومان، استراسبورگ (فرانسه) (۲۰۰۷)
 • جایزۀ سالانۀ بخش حقوق و عرف بین‌الملل کانون وکلای ایالت نیویورک (۲۰۰۶)
 • مدال «Pro Merito» از شورای اروپا (۲۰۰۴)
 1. گزیدۀ فعالیت‌ها به عنوان نمایندۀ دبیرکل ملل در امور حقوقی، مشاور حقوقی ملل متحد
 • ارائۀ مشاورۀ حقوقی به دبیرکل و دپارتمان‌های دبیرخانه و همچنین به صندوق‌ها و برنامه‌ها، و به سایر بخش‌های اصلی ملل متحد
 • رهبری و مدیریت کلی دفتر امور حقوقی، خدمت حقوقی مرکزی سازمان (۱۷۰ کارمند عضو، بودجه ۴۰ میلیون دلار)، که مشتمل بر واحدهای زیر است:
 • دفتر مشاور حقوقی (حقوق بین‌الملل عمومی عام، حکومت قانون، عدالت انتقالی، حفظ صلح، مزایا و مصونیت‌ها و…)
 • بخش حقوقی کلی (حقوق اداری سازمان، قراردادها، تدارکات عمومی، دادرسی، اجرای عدالت و…)
 • بخش تدوین (دبیرخانۀ کمیتۀ ششم مجمع عمومی، و کمیسیون حقوق بین‌الملل و…)
 • بخش حقوق تجارت بین‌الملل (دبیرخانۀ آنسیترال و…)
 • بخش امور اقیانوس‌ها و حقوق دریاها (فلات قاره، ماهی‌گیری، محیط زیست دریایی و…)
 • بخش معاهدات (اشتغالات امانی دبیرکل و ثبت معاهدات و…)
 • مدیریت مشاوره‌ها و همکاری میان مشاورین حقوقی نظام ملل متحد، ریاست شبکه‌های مشاورین حقوقی نهادهای اختصاصی و مربوطه، مدیریت دفاتر ارتباطات حقوقی صندوق‌ها و برنامه‌ها و همچنین ماموران حقوقی.
 1. گزیدۀ فعالیت‌ها به عنوان رئیس بخش حقوق بین‌الملل وزارت خارجۀ سوئیس
 • ارائۀ مشاورۀ حقوقی به وزیر امور خارجه، وزارت و سایر وزارتخانه‌ها و همچنین دولت فدرال
 • مدیریت کلی بخش اجرایی (۵۰ کارمند عضو)
 • رئیس کمیتۀ شورای اروپا متشکل از مشاورین حقوقی وزارت‌های امور خارجۀ تمام دولت‌های عضو شورا (۲۰۰۳ و ۲۰۰۴)
 • ریاست کارگروه میان‌دپارتمانیِ فدرال در خصوص دارایی‌های کسب‌شده از طرق نامشروع اشخاص دارای ریسک سیاسی (۱۹۹۹-۲۰۰۳) (مبارزه علیه کلاهبرداری و فساد، و همچنین توسعۀ سیاست جدید دولت در خصوص استرداد دارایی‌های رهبران سیاسی کسب‌شده از طرق نامشروع)
 • رئیس نمایندگی سوئیس در نشست‌های کمیسیون مقدماتی، و مجمع نخست دولت‌های عضو اساسنامۀ رم دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸-۲۰۰۳)
 • رئیس چندین نمایندگی سوئیس مأمور تسلیم و ارائۀ گزارش‌های ملی به نهادهای معاهداتی حقوق بشر
 • رئیس کنفرانس تهیه و مشورت در خصوص پروتکل سوم کنوانسیون‌های ژنو (Emblems) (2000)
 1. گزیدۀ فعالیت‌ها به عنوان استاد
 • انتشار چند کتاب (به عنوان نویسنده یا ویراستار) و مقاله در خصوص موضوعات مختلف در حقوق بین‌الملل، حقوق اروپا و همچنین حقوق تدارکات و حقوق اداری
 • معاون رئیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه فریبورگ (سوئیس) (۲۰۰۳-۲۰۰۴)
 • عضو هیأت انجمن دانشکده‌های حقوق اروپا (۲۰۰۳-۲۰۰۴)
 • عضو هیأت انستیتوی جهانی تجارت دانشگاه‌های برن، نوشاتل و فریبورگ (سوئیس) (۲۰۰۰-۲۰۰۴)
 1. اطلاعات شخصی
 • تاریخ تولد: ۷ نوامبر ۱۹۴۹
 • تابعیت:             سوئیس
 • زبان‌ها: فرانسوی (زبان مادری)

انگلیسی (زبان کاری)

آلمانی (زبان کاری)

ایتالیایی (توانایی مناسب خواندن)

 • آدرس شخصی:

Av. Jean-Gambach 11

CH – 1700 Fribourg

Switzerland

 • ایمیل:

nicolas.michel@unige.ch

 

 

 

۱۷.۰۱.۲۰۱۸