کریستیان مارک یوهان کرونر

 

تحصیلات

دبیرستان ب؛ مدرسۀ اروپایی لوکزامبورگ، ۱۹۶۵

کنسرواتوار سلطنتی موسیقی لاهه، ۱۹۶۵-۱۹۶۷

دانشگاه لایدن، دانشکدۀ حقوق، حقوق بین‌الملل، کارشناسی ارشد، ۱۹۷۳

 

زبان‌ها: هلندی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی (سخنوری)

 

تجربیات کاری

امور خارجۀ هلند ۱۹۷۳-۲۰۰۸

بلگراد (دبیرخانۀ سوم) ۱۹۷۳-۱۹۷۵

دهلی نو (دبیرخانۀ دوم) ۱۹۷۵-۱۹۷۸

آکرا (دبیرخانۀ نخست، کاردار) ۱۹۷۸-۱۹۸۰

وین (گفت‌وگوهای دوجانبۀ کاهش نیروی همتراز) ۱۹۸۰-۱۹۸۳

لاهه (معاون مدیر دپارتمان امور همکاری و امنیت آتلانتیک) ۱۹۸۳-۱۹۸۸

مونیخ (سرکنسول) ۱۹۸۸-۱۹۹۰

لاهه (معاون مدیر امور سیاست عمومی، سفیر اختصاصی) ۱۹۹۰-۱۹۹۳

تلاویو (سفیر) ۱۹۹۳-۱۹۹۷

رم (سفیر) ۱۹۹۷-۲۰۰۱

پاریس (سفیر) ۲۰۰۱-۲۰۰۶

واشنگتن (سفیر) ۲۰۰۶-۲۰۰۸

 

دبیرکل دیوان دائمی داوری ۲۰۰۸-۲۰۱۱

دبیرکل دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده ۲۰۱۲ – اکنون