حمیدرضا نیکبخت فینی

پروفسور دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی در ژوئیه ۲۰۰۹ به دیوان پیوست. پروفسور نیکبخت از دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) با مدرک کارشناسی حقوق فارغ‌التحصیل گردید و مطالعات علمی خود را در دانشگاه اکستر در انگلستان ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد را در سال ۱۹۸۶ و مدرک دکتری را در اوایل سال ۱۹۹۱، هر دو در حوزۀ داوری تجاری بین‌المللی (فروش کالا، قراردادهای دولتی و داوری) دریافت نمود.

دکتر نیکبخت کار علمی خود را در سال ۱۹۹۱ به عنوان استادیار در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تهران آغاز نمود. زمینه‌های تخصصی وی مشتمل است بر حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل، داوری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی. پروفسور نیکبخت بنیان‌گذار کلاس‌هایی در سطح‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینۀ حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد.

وی کار علمی خود را در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشیار از سال ۱۹۹۹ ادامه داد و در سال ۲۰۰۶ به مرتبۀ استادی ارتقاء داده شد. موضوعات اصلی درسی وی، به عنوان استاد تمام حقوق، شامل حقوق خصوصی، به ویژه در حوزۀ قراردادها و خطای مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین در اتحادیۀ اروپا (تعارض قوانین تطبیقی)؛ صلاحیت بین‌المللی محاکم و دادرسی در امور مدنی و تجاری؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ حقوق تجارت ایران و حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. بیش از ۳۰ سال است که او این موضوعات را غالباً در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌کند. وی استاد راهنما و مشاور بیش از ۱۰۰ پایان‌نامه و رساله (در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری) اکثراً در زمینۀ حقوق تجارت بین‌الملل، اغلب در حوزۀ داوری ملی و بین‌المللی، بوده است.

پروفسور نیکبخت در این سمت‌ها به خدمت پرداخته است: رئیس مدرسۀ علوم قضایی ایران (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری کنونی)؛ مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی؛ مدیراجرایی امور بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی؛ مشاور ارشد امور بین‌المللی رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ و عضو چندین کمیتۀ اداری و علمی همان دانشگاه؛ عضو چندین انجمن علمی در ایران، عضو هیأت تحریریۀ چندین مجلۀ حقوق در ایران مانند سالنامۀ ایرانی حقوق بین‌الملل، مجلۀ حقوق انرژی، مجلۀ حقوقی بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای از بسیار، و همچنین داوری مکتوبات برای بسیاری مجلات علمی. وی همچنین مدیر و برگزارکنندۀ چندین کنفرانس، کارگاه آموزشی و سمینار در خصوص داوری بین‌المللی بوده و در کنفرانس‌های مربوطه به عنوان سخنران و مربی شرکت نموده است.

وی تحقیقات بسیاری در حوزه‌های متنوعی شامل داوری؛ تعارض قوانین؛ حقوق نفت و گاز؛ تابعیت در حقوق بین‌الملل عمومی؛ ابعاد حقوقی موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) صورت داده است. 

دکتر نیکبخت تقریباً به مدت ۵ سال به عنوان قاضی محاکم دادگستری تهران به خدمت پرداخت. او تجربیات گسترده‌ای به عنوان مشاور حقوقی در قراردادهای بین‌المللی دارد. او وکیل حقوقی (و عضو کانون وکلای ایران) می‌باشد؛ وی به عنوان داور در چند پروندۀ بین‌المللی (سازمانی و داوری‌های موردی) از سال ۱۹۹۴؛ داور در چند پروندۀ داخلی؛ دبیرکل انجمن ایرانی داوری؛ محقق مهمان، سخنران مدعو و عضو پیشرو در تیم‌های مذاکره برای انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری در خصوص امور علمی و تحصیلی با بسیاری دانشگاه‌های بین‌المللی در چین (پکن و شانگهای)، انگلستان (لندن، منچستر، داندی (اسکاتلند))، امارات متحدۀ عربی (دوبی)، عمان، تاجیکستان، کرۀ جنوبی، آفریقای جنوبی (ژوهانسبورگ، دوربان)، برزیل، سنگال، هند (دهلی)، هلند، ایتالیا، اتریش، آلمان و فنلاند به فعالیت پرداخته است.

پروفسور نیکبخت بیش از ۶۰ کتاب، مقاله و نوشتار در زمینۀ داوری، سرمایه‌گذاری، حقوق انرژی، تعارض قوانین، قراردادهای بین‌المللی و فروش کالا در مجلات معتبر علمی نگاشته است.