پیشینیان

اعضا و دبیرکل‌های پیشین دیوان

پی‌یر بِله

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲

فرانسه

 

گونار لاگرگرن

سال ۱۳۵۹ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳

سوئد

 

نیلس منگارد

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴

سوئد

 

ویلم ریپهاخن

عضو دیوان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴

هلند

 

کارل-هاینس بوکشتیگل

سال ۱۳۶۳ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷

آلمان

 

روبرت برینر

سال ۱۳۶۷ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹

سوئیس

 

میشل ویرالی

عضو دیوان از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷

فرانسه

 

بنگت برومس

عضو دیوان از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱

فنلاند

 

گایتانو آرانجیو-روئیتس

عضو دیوان از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱

ایتالیا

 

خوزه ماریا رودا

سال ۱۳۶۹ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲

آرژانتین

 

کریستوف اسکوبیشفسکی

سال ۱۳۷۲ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸

لهستان

 

هانس فان هوته

سال ۱۳۸۹ به‌عنوان رئیس انتخاب شد

عضو دیوان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

بلژیک

سید ح. عنایت

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

جمهوری اسلامی ایران

 

محمود کاشانی

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳

جمهوری اسلامی ایران

 

شفیع شفیعی

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳

جمهوری اسلامی ایران

 

جهانگیر ثانی

عضو دیوان از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲

جمهوری اسلامی ایران

 

پرویز انصاری معین

عضو دیوان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹

جمهوری اسلامی ایران

 

حمید بهرامی احمدی

عضو دیوان از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶

جمهوری اسلامی ایران

 

سید محسن مصطفوی تفرشی

عضو دیوان از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶

جمهوری اسلامی ایران

 

اسدالله نوری

عضو دیوان از ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶

جمهوری اسلامی ایران

 

سید خلیل خلیلیان

عضو دیوان از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹

جمهوری اسلامی ایران

 

محسن آقاحسینی

عضو دیوان از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸

جمهوری اسلامی ایران

 

کوروش حسین عاملی

عضو دیوان از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸

جمهوری اسلامی ایران

 

حمیدرضا علومی یزدی

عضو دیوان ۱۳۸۵ تا تا ۱۳۸۸

جمهوری اسلامی ایران

ریچارد ام. ماسک

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲

عضو دیوان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

ایالات متحده آمریکا

 

هوارد ام. هولتزمن

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳

ایالات متحده آمریکا

 

جرج اچ. آلدریچ

عضو دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱

ایالات متحده آمریکا

 

چارلز ان. براوئر

عضو دیوان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶

عضو دیوان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴

ایالات متحده آمریکا

 

ریچارد سی الیسون

عضو دیوان از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵

ایالات متحده آمریکا

 

چارلز تی. دونکن

عضو دیوان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹

ایالات متحده آمریکا

 

گبریل کرک مک‌دانلد

عضو دیوان از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲

ایالات متحده آمریکا

 

دیوید دی. کارن

عضو دیوان از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

ایالات متحده آمریکا

 

کریستوفر پینتو

دبیرکل دیوان از ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰

سریلانکا