سر کریستوفر گرینوود، GBE، CMG، QC

سر کریستوفر گرینوود، GBE، CMG، QC تبعۀ انگلستان در سال ۲۰۱۸ در دیوان منصوب شد. قبل از این انتصاب، وی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است.

کریستوفر گرینوود در کالج مدلن در دانشگاه کمبریج در رشتۀ حقوق (کارشناسی ۱۹۷۶، کارشناسی حقوق ۱۹۷۷، کارشناسی ارشد ۱۹۸۰) تحصیل کرده است. او در سال ۱۹۷۸ به کسب مجوز وکالت در میدل تمپل نائل آمد. کریستوفر گرینوود در دانشگاه کمبریج به تدریس حقوق اشتغال داشته و مدرس کالج مدلن (۱۹۷۸-۱۹۹۶) و مدرس دانشکدۀ حقوق دانشگاه کمبریج (۱۹۸۱-۱۹۹۶) بوده است. وی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ استاد حقوق بین‌الملل مدرسۀ اقتصاد لندن بوده است. کریستوفر گرینوود در لندن به عنوان وکیل مشغول به فعالیت شد و در سال ۲۰۰۳ مشاور ملکه گردید. وی قاضی میدل تمپل است و در سال ۲۰۲۰ به عنوان محقق مشغول به کار بود. وی در سال ۲۰۲۰ به ریاست کالج مدلن کمبریج رسید.

کریستوفر گرینوود ویراستار گزارش‌های حقوق بین‌الملل (International Law Reports) است و در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مصونیت دولت‌ها و داوری به انتشار مطلب پرداخته است.

کریستوفر گرینوود بابت خدمات خود در زمینۀ حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۲ به عنوان مُصاحَب نشان سن میشل و سن جورج (CMG) منصوب شد و درسال ۲۰۰۹ به مقام شوالیه دست یافت. او در سال ۲۰۱۸ بابت خدمات خود به دادگستری بین‌المللی به مقام شوالیه صلیب بزرگ نشان امپراتوری بریتانیا منصوب گردید.