سید جمال سیفی

جمال سیفی (متولد ۱۹۵۴) از اتباع ایران است و از سپتامبر ۲۰۰۹ قاضی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده می‌باشد. او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ عضو دیوان دائمی داوری و عضو کمیتۀ حقوق‌دانان برجستۀ بین‌المللی نگارش قواعد اختیاری داوری سال ۲۰۱۲ دیوان دائمی داوری بوده است. قاضی سیفی در سال ۱۹۷۸ با مدرک کارشناسی از دانشگاه ملی و به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ در زمینۀ حقوق بین‌الملل و داوری از دانشگاه هال با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل شد. وی از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ در قوۀ قضائیۀ ایران به عنوان قاضی خدمت کرد. او در سال ۱۹۹۲ به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز در آمد و به تأسیس دارالوکالۀ جمال سیفی و همکاران با تمرکزِ عمده بر داوری بین‌المللی پرداخت که با انتصاب در دیوان، از آن دارالوکاله ترخص یافت. طی آن مدت، وی به عنوان مشاور و متخصص عالی در چندین پروندۀ داوری بین‌المللی و داخلی عمل نمود و در امور حقوق بین‌المللی و تجاری به ارائۀ مشاورۀ حقوقی پرداخت. در کنار این، او از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ به نحو مداوم به عنوان داوری مشترک، داور منفرد یا سرداور در پرونده‌های داوری بین‌المللی و داخلی عدیده‌ای عمل نموده است. قاضی سیفی در کنار فعالیت خصوصی خود، کار علمی خود را به عنوان مدرس حقوق بین‌الملل در دانشگاه هال (۱۹۸۹-۱۹۹۱) آغاز نمود که وی در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ برای دو سال تحصیلی به عنوان «استاد مدعو» به این دانشگاه بازگشت و به تدریس یک دورۀ کامل داوری تجاری بین‌المللی پرداخت. وی از اواخر سال ۱۹۹۱ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) ایران شد. وی در همین دانشگاه دارای مقام دانشیاری بود تا این‌که در سپتامبر ۲۰۰۹ برای پیوستن به دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده مرخصی گرفت. وی البته همچنان به ارتباط علمی خود با این دانشگاه ادامه می‌دهد. قاضی سیفی از سال ۲۰۱۴ به همکاری با دانشگاه تیلبورخ در هلند پرداخت. وی در این دانشگاه به تدریس دورۀ کامل حقوق داوری بین‌المللی پرداخته است. او در سال ۲۰۱۵ به مقام «Chair of Global Law» نائل شد و اکنون استاد مدعو برجستۀ دانشگاه تیلبورخ است. قاضی سیفی عضو بسیاری انجمن‌های علمی، نهادهای داوری و هیأت‌های تحریریه، ملی و بین‌المللی، شامل عضو هیأت تحریریۀ سالنامۀ آسیایی حقوق بین‌الملل (۲۰۰۰-۲۰۱۰) بوده است. او طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ پروژۀ آماده‌سازی و نگارش نخستین قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را رهبری کرد. قاضی سیفی به ارائۀ درس و سخنرانی در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی عدیده‌ای شامل درس‌ها و سخنرانی‌هایی در ACIC، TRAC، DILA، IBA، ICC، LCIA و PCA و نیز چندین دانشگاه ایرانی، آسیایی و اروپایی پرداخته است. وی نویسندۀ اصلی «گزارش داوری ایران» در دایره‌المعارف داوری بین‌المللی (۲۰۱۲) بوده است و به انتشار مشترک کتاب «انتخابات‌های آزاد و منصفانه در حقوق بین‌الملل» (ترجمه به فارسی) پرداخته است. او چندین مقاله، فصل کتاب، نوشتار و گزارش به صورت ملی و بین‌الملل به فارسی و انگلیسی در زمینه‌هایی چون داوری بین‌المللی؛ مسؤولیت دولت؛ دیوان بین‌المللی دادگستری؛ حقوق معاهدات؛ مسؤولیت مدنی دولت مطابق معاهدات حقوق بشری؛ قوانین داوری ایران و مقررات نفت و گاز آن منتشر نموده است.