تصمیم شماره ۱۱۳ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۴۹
شماره رای ۱۱۳-۲۴۹-۲ دی.ائی.سی.
شماره سند ۸۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان فرست نشنال بنک آو شیکاگو و فرست شیکاگو اینترنشنال، نیویورک
خوانده دولت ایران، بانک مرکزی ایران، بانک عمران، بانک پارس، شرکت بین المللی ماشین آلات ساختمانی، شرکت تجاری تی سی سی با مسئولیت محدود، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک ملی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت سهامی آزمایشگاه های دوپار با مسئولیت محدود، شرکت کشت و صنعت کارون و بانک صادرات ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C249 Doc 86
Case No: ۲۴۹