نظر موافق شماره ۱۰ (۲۱ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۳
شماره رای تی-اف-۴۳-۱۰-ال-تی-آی
شماره سند
توضیح نظر موافق آقای ریچارد ام. ماسک راجع به حکم صلاحیت
تاریخ ثبت 10/02/1983
خواهان اویل فیلدز آوتکزاس، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C43 Doc 71 FA
Case No: ۴۳