تصمیم شماره ۹۴ (۱۲ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۵۴
شماره رای ۹۴-۴۵۴-۳ دی.ای.سی
شماره سند ۱۶۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 04/10/1990
خواهان جاناتان اینزورث
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش، کارخانجات صنعتی و تولیدی سیپروکس با مسئولیت محدود، و شرکت گشتاور
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
۴۵۴
Case No: ۴۵۴