نظرجداگانه شماره ۴۷۳ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۵۷
شماره رای ۴۷۳-۳۵۷-۱
شماره سند ۱۳۲
توضیح نظر جداگانه هوارد ام. هولتزمن در مخالفت با عدم احراز صلاحیت نسبت به ادعای مربوط به کسور بیمه اجتماعی
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان تی ام ئی اینترنشنال، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت لوله سازی اهواز، ساتی
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C357 DOC 132
Case No: ۳۵۷