نظر موافق شماره ۷۵ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۲
شماره رای ۷۵-۱۱۲-۱
شماره سند ۴۷
توضیح نظر محمود کاشانی عضو شعبه‌ی یک
تاریخ ثبت 08/09/1983
خواهان کانتیننتال گرین اکسپورت کورپوریشن
خوانده شرکت معاملات دولتی، شرکت معاملات خارجی، وزارت جنگ، شرکت اتکا با مسئولیت محدود، اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگران ایران
شعبه یک
داوران محمود کاشانی
C112 Doc 47 fr
Case No: ۱۱۲