نظر موافق شماره ۷۵ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۲
شماره رای ۷۵-۱۱۲-۱
شماره سند ۵۴
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان کانتیننتال گرین اکسپورت کورپوریشن
خوانده شرکت معاملات دولتی، شرکت معاملات خارجی، وزارت جنگ، شرکت اتکا با مسئولیت محدود، اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگران ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C112 Doc 54 FA
Case No: ۱۱۲