نظر موافق شماره ۳۹ (۲۹ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۳۹-۱۵۹-۳ آی. تی. ام
شماره سند ۲۲۵
توضیح نظر موافق چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 19/06/1984
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارنیوترانیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و ‌دولت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C159 Doc 225 FA
Case No: ۱۵۹