نظر مخالف شماره ۳۵۱ (۶ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۴۸۶
شماره رای ۳۵۱-۴۸۶-۳
شماره سند ۱۱۴
توضیح نظر مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 25/03/1988
خواهان اینترنشنال اور اند فرتیلایزر کورپوریشن، اینتر اور کورپوریشن عربستان صعودی، و اینتر اور تریدینگ لیمیتد
خوانده شرکت شیمیایی رازی با مسئولیت محدود (سابقاً شرکت شیمیایی شاهپور با مسئولیت محدود)، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی پتروشیمی، و شرکت سهامی پخش کود شیمیایی
شعبه سه
داوران چارلز ان.براوئر
C486 Doc 114
Case No: ۴۸۶