نظر مخالف شماره ۲۰۶ (۲۸ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۴
شماره رای ۲۰۶-۳۴-۱
شماره سند ۱۳۰
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی عضو دیوان داوری
تاریخ ثبت
خواهان فرست تراول کورپوریشن (که تحت نام «ترنسپورتیشن کانسالتنتس اینترنشنال» فعالیت تجارتی می‌کند)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ شرکت هواپیمائی ملی ایران (هواپیمائی ملی)
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C34 Doc 130 FA
Case No: ۳۴