نظر جداگانه شماره ۵۴۸ (۲۴ شهریور ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۷
شماره رای ۵۴۸-۳۶۷-۲
شماره سند ۱۲۷
توضیح نظر جداگانه کورش حسین عاملی
تاریخ ثبت 15/09/1993
خواهان کیسانز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت تولید دارو، شرکت کیوان، شرکت تولی پرس، شرکت پایه گذار، شرکت پخش البرز و شرکت کی بی سی
شعبه دو
داوران کورش حسین عاملی
C367 Doc 127 FA
Case No: ۳۶۷