نظر جداگانه شماره ۳۲۰ (۸ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۴
شماره رای ۳۲۰-۱۸۴-۱
شماره سند ۱۶۷
توضیح نظر جداگانه آقای بوکشتیگل (رئیس شعبه یک)
تاریخ ثبت 28/01/1988
خواهان گرینجر اسوشی‌ایتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی کشوری ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل
C184 Doc 167 fr
Case No: ۱۸۴