حکم نهایی شماره ۵۴۸ (۷ تیر ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۳۶۷
شماره رای ۵۴۸-۳۶۷-۲
شماره سند ۱۲۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/06/1993
خواهان کیسانز اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت و معدن، شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت تولید دارو، شرکت کیوان، شرکت تولی پرس، شرکت پایه گذار، شرکت پخش البرز و شرکت کی بی سی
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C367 Doc 123
Case No: ۳۶۷