حکم نهایی شماره ۳۵۱ (۱۸ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۸۶
شماره رای ۳۵۱-۴۸۶-۳
شماره سند ۱۱۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/03/1988
خواهان اینترنشنال اور اند فرتیلایزر کورپوریشن، اینتر اور کورپوریشن عربستان صعودی، و اینتر اور تریدینگ لیمیتد
خوانده شرکت شیمیایی رازی با مسئولیت محدود (سابقاً شرکت شیمیایی شاهپور با مسئولیت محدود)، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی پتروشیمی، و شرکت سهامی پخش کود شیمیایی
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C486 Doc 113
Case No: ۴۸۶