حکم نهایی شماره ۲۹۹ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۹۵۷
شماره رای ۲۹۹-۹۵۷-۱
شماره سند ۳۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/04/1987
خواهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
خوانده جنرال داینامیکس کورپوریشن (پومونا دیویژن)، دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C957 Doc 33
Case No: ۹۵۷