حکم نهایی شماره ۲۵۶ (۴ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۳۹
شماره رای ۲۵۶-۴۳۹-۲
شماره سند ۳۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 26/09/1986
خواهان اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن
خوانده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنایع چوب و کاغذ ایران، صنایع چوب و کاغذ مازندران، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران چارلز ان. براوئر، روبرت برینر، حمید بهرامی احمدی
C439 Doc 360
Case No: ۴۳۹