حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۸۱ (۲۵ خرداد ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۵۶
شماره رای ۴۸۱-۵۶-۳
شماره سند ۳۸۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/06/1990
خواهان آماکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شیمیایی خارک با مسئولیت محدود
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو روئیتس، چارلز ان. براوئر ، پرویز انصاری معین
c56 fr
Case No: ۵۶