حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۷ (۲۲ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۸
شماره رای ۴۱۷-۸۸-۳
شماره سند ۳۸۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/03/1989
خواهان کنترل دیتا کورپوریشن، کنترل دیتا میدل ایست، اینک
خوانده دولت و کشور جمهوری اسلامی ایران، کامپیوتر ترمیتالز آو ایران، صنایع الکترونیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف (سابقاْ دانشگاه صنعتی آریامهر)، وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران (قسمت برنامه‌ریزی نیرو)، مرکز بررسی‌های مواد و انرژی «مرکز پژوهش‌های خوص و کاربرد مواد و نیرو» ، شرکت کاریر ترموفریگ، شرکت خدمات نفتی(آرسکو)، شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، دانشگاه شهید چمران (سابقاْ دانشگاه جندی شاپور)، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سابقاْ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران)، سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (سابقاْ قسمتی از وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی)، وزارت برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران (شورایعالی انفورماتیک)(سابقا سازمان برنامه و بودجه)، مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه شهید بهشتی (سابقاْ دانشگاه ملی ایران)، مرکز مطالعات مخابراتی راه دور
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C88 Doc 383 fr
Case No: ۸۸