حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۴۱ (۱ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶۱
شماره رای ۲۴۱-۳۶۱-۱
شماره سند ۹۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 23/07/1986
خواهان ادموند پیکاپ، جونیور، مدیر تصفیه
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، بانک ملی، بانک ملت، شرکت سیمرغ (سهامی خاص)، شرکت امپروزی، و بانک توسعه کشاورزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C361 Doc 98
Case No: ۳۶۱