حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۷ (۳۰ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۸۷
شماره رای ۱۵۷-۸۷ شعبه ویژه
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/12/1984
خواهان نشنال کورپوریشن فورهاوزینگ پارتنرشیپس، تامس جی دیلون وان.سی.اچ.پی/ دیلون جوینت ونچر
خوانده وزارت صنایع و معدن ایران،‌وزارت مسکن و شهرسازی و جمهوری اسلامی ایران
شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ،‌ حمید بهرامی احمدی
C87 Doc 114 FR
Case No: ۸۷