حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۶ (۱۸ دی ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۰۲
شماره رای ۱۰۲-۱۵۶ شعبه ویژه
شماره سند ۱۴۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت
خواهان آمریکن هاسپیتال ساپلای کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران، ‌شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران (سابقاْ لابراتوارهای دون باکستر ایران)
شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، پرویز انصاری معین، جرج اچ. آلدریچ
C102 Doc 146
Case No: ۱۰۲