حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۴ (۲۸ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۳۳
شماره رای ۲۳۳-۱۵۴-شعبه ویژه
شماره سند ۱۴۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/12/1984
خواهان اینترکانتیننتال هتلز کورپوریشن و اورسیز پرایوت اینتوستمنت کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جهانگردی و جلب سیاحان، شرکت تسهیلات جهانگردی، شرکت توسعه مهمانخانه های ایران، سندیکای کارگری هتل اینترکانتیننتال تهران
شعبه شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C233 Doc 141Fa
Case No: ۲۳۳