حکم جزیی شماره ۳۱۰ (۶ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۵۶
شماره رای ۳۱۰-۵۶-۳
شماره سند ۳۳۹
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 26/07/1987
خواهان آماکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شیمیایی خارک با مسئولیت محدود
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C56 Doc 339 FA
Case No: ۵۶