حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷۷ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۱۷۷-۳۸۹-۲
شماره سند ۲۵۸
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/05/1985
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع نظامی، صنایع الکترونیک ایران، بانک ملی، نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارج، شرکت الکتروپارس، هواپیمائی ملی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران، وزارت آب و برق خوزستان، شرکت توانیر، شرکت پلی اکریل ایران، شرکت شیمیائی شاهپور با مسئولیت محدود (همچنین مشهور به شرکت شیمیائی رازی)، نیرویی دریائی ایران، بانک ایرانیان
شعبه دو
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C389 Doc 258
Case No: ۳۸۹