تصمیم شماره ۱۲۱ (۳۰ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۳۲
شماره رای ۱۲۱-۳۳۲-۳ دی ائی سی
شماره سند ۱۸۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 20/01/1994
خواهان سکیوریتی پسیفیک نشنال بنک
خوانده بانک مرکزی ایران، بانک صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت لابراتورهای دوپار، با مسئولیت محدود، و دولت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C332 DOC 182
Case No: ۳۳۲