تصمیم شماره ۱۱۹ (۳۰ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۵۲
شماره رای ۱۱۹-۲۵۲-۳ دی ئی سی
شماره سند ۱۶۸
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 20/01/1994
خواهان کانتیننتال ایلینوی نشنال بک اند تراست کامپنی آو شیکاگو و کانتیننتال بنک اینترنشنال
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک تجارت، بانک ملت، آیدی مقدم دهکردی، شرکت پارس فلز، شرکت ماشین آلات عمرانی، شرکت تجاری تی.سی.سی.، شرکت سهامی تولیتو، شرکت صنعتی تکنو-وی، شرکت مالتی-فراست با مسئولیت محدود، شرکت سهامی دشت مرغاب، بانک ملی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت پارسیلون و بانک اعتبارات صنعتی
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C252 Doc 168
Case No: ۲۵۲