تصمیم شماره ۱۱۸ (۷ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۱۴۸
شماره رای ۱۱۸-۱۴۸-۱ دی.ائی.سی
شماره سند ۷۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 28/12/1993
خواهان رام اینترنشنال اینداستریز اینک، یونیورسال الکترونیکس، اینک، جنرال اوویشن سپلای، اینک، گالکسی الکترونیکس کورپوریشن، اینک
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C148 Doc 71 fr
Case No: ۱۴۸