تصمیم شماره ۱۱۵ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۳
شماره رای ۱۱۵-۳۶۳-2 دی. ائی. سی.
شماره سند ۷۴
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان امریکن اکسپرس اینترنشنال بنگینگ کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت پلی اکریل ایران، بانک اعتبارات تعاونی توزیع (بانک ملت)، بانک شهریار (بانک تجارت)، شرکت ایران کارت، شرکت اری پلاستیک، تهران شامر با مسئولیت محدود، شرکت چرم رخشان، گروه سرمایه گذاری آذرین ایران، شرکت فیروز، بانک ملی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن (بانک تجارت)، بانک صادرات ایران، بانک تهران (بانک ملت)، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (بانک صنعت و معدن)
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C363 Doc 74 FA
Case No: ۳۶۳