تصحیح حکم شماره ۵۵۸ (۱۶ شهریور ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۱۷۸
شماره رای ۵۵۸-۱۷۸-۲
شماره سند ۱۶۱
توضیح تصحیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/09/1994
خواهان فیث لیتا خسروشاهی، سوزان پی. خسروشاهی، مارسین پی. خسروشاهی، کوین کیوان خسروشاهی،کمرون کامران خسروشاهی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، شرکت سرمایه‌گذاری البرز، شرکت کی.بی.سی. و بانک سرمایه‌گذاری ایران
شعبه دو
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ
C178 doc 161 fr
Case No: ۱۷۸