ب۷۶ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۸۳ (۱ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ب۷۶
شماره رای ۴۸۳-دعاوی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار-ب۷۶-دیوان عمومی
شماره سند ۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/06/1990
خواهان دولت ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران روبرت آر. برینر، بنگت برومس، اسداله نوری، گایتانو آرانجو-روئیتس، هوارد ام. هولترزمن، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان، پرویز انصاری معین، ریچارد سی. آلیسون
B76 Doc 27 FA
Case No: ب۷۶