ب۲۷ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۱۸ (۲۵ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۲۷
شماره رای ۳-ب۲۷-۴۱۸
شماره سند ۶۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/03/1989
خواهان وزارت نیروی ایالات متحده (اوک ریج اوپریشنز)، سازمان دولتی ایالات متحده آمریکا
خوانده سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان دولتی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
B47 Doc 60 EN & FA
Case No: ب۲۷