ب۱ حکم جزئی شماره ۳۷۰ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۱(ادعای ۵)
شماره رای دیوان عمومی-ب۱-۳۷۰
شماره سند ۵۹۳
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 16/06/1988
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هانس بوکشتیگل، هوارد ام. هولزمن، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین، محسن مصطفوی
B1 doc 593 FA
Case No: ب۱(ادعای ۵)