ب۱ حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۲۵ (۱۱ آذر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای دیوان عمومی-ب۱-۵۲۵
شماره سند ۸۶۰
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/12/1991
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران خوزه ماریا رودا، گایتانو آرانجو-روئیتس، هوارد ام. هولترزمن، کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، اسداله نوری، بنگت برومس، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. آلیسون
B1(1)
Case No: ب۱ (ادعای ۴)