ب۱۴ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵۹ (۵ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۱۴
شماره رای ۲-ب۱۴-۴۵۹
شماره سند ۷۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/12/1989
خواهان جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران)
خوانده ایالات متحده آمریکا (نیروی هوایی ایالات متحده)
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B14
Case No: ب۱۴