ب۱ تصمیم شماره ۸۵ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای ۸۵-ب۱-دیوان عمومی
شماره سند ۶۷۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 18/05/1989
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران روبرت آر. برینر، گایتانو آرانجو-روئیتس، کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولترزمن، سید خلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
B1(4)
Case No: ب۱ (ادعای ۴)