ب۱ حکم جزئی شماره ۳۸۲ ( ۹ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای دیوان عمومی ب۱-۳۸۲
شماره سند ۶۰۲
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 31/08/1988
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هانس بوکشتیگل، اسداله نوری، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین، هوارد ام. هولترزمن
B1(4)
Case No: ب۱ (ادعای ۴)