ب۱ حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵۲ (۱۵ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۱ (دعوای شماره ۱)
شماره رای دیوان عمومی-ب۱-۴۵۲
شماره سند ۷۲۴
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/12/1989
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران روبرت آر. برینر، بنگت برومس، اسداله نوری، گایتانو آرانجو-روئیتس، هوارد ام. هولترزمن، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان، پرویز انصاری معین، ریچارد سی. آلیسون
B1(1)
Case No: ب۱ (دعوای شماره ۱)