الف۱۵ حکم جزئی شماره ۵۲۹ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱)

شماره پرونده الف۱۵ (دو-الف و دو-ب)
شماره رای دیوان عمومی-الف۱۵-۵۲۹
شماره سند 1084
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 06/05/1992
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران خوزه ماریا رودا، بنگت برومس، گایتانو آرانجیو-روئیتس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. آلیسون
A15 doc 1084 FA (Ptl Award 529-A15)
Case No: الف۱۵ (دو-الف و دو-ب)