الف۱۵ حکم جزئی شماره ۳۰۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف۱۵ (اول:ز)
شماره رای ۳۰۶-الف۱۵ (اول: ز) دیوان عمومی
شماره سند 849
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 04/05/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، حمید بهرامی احمدی، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، کارل اف. سیلنس
A15 doc 849 FA (Ptl Award 306-A15)
Case No: الف۱۵ (اول:ز)