الف۱۵ تصمیم شماره ۵۲ (۳ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵ (ادعای ۲الف و۲ب)
شماره رای ۵۲-الف۱۵(ادعای ۲الف و ۲ب)-دیوان عمومی
شماره سند ۸۱۵
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 24/11/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، حمید بهرامی احمدی، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان براوئر
A15 doc 815 FA (Dec 52-A15)
Case No: الف۱۵ (ادعای ۲الف و۲ب)