میرحسین عابدیان کلخوران

قاضی عابدیان کلخوران عضو فعلی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در لاهه و قاضی پیشین دیوان عالی کشور در ایران است.

وی در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۰ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق خصوصی با درجه ممتاز به ترتیب از دانشکده علوم قضایی و دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال ۱۳۷۶ به اخذ مدرک دکتری حقوق از دانشگاه بریستول انگلستان نائل آمد.

وی در سال ۱۳۶۶ به عنوان دادرس دادگاه‌های حقوقی تهران به قوۀ قضائیه ایران پیوست و در سال ۱۳۶۹ به ریاست یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نائل آمد. او سپس در سال ۱۳۸۰ به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸، پیش از پیوستن به دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده، در آن‌جا به عنوان مستشار دیوان عالی کشور به خدمت پرداخت. وی همچنین از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ سمت مشاور ارشد حقوقی وزیر دادگستری در امور مدنی را بر عهده داشت.

قاضی عابدیان در دوران خدمت قضایی خود رسیدگی به دعاوی و داوری‌های داخلی و بین‌المللی بی‌شماری را در حوزه قراردادها و تجارت بین‌الملل برعهده داشته است. او در سمتی جداگانه، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ ریاست یک هیأت هفت‌نفرۀ داوری را بر عهده داشت که به بیش از ۳۰ پروندۀ مربوط به دعاوی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران رسیدگی نمود. وی همچنین در چندین داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سمت داور را بر عهده داشته است.

قاضی عابدیان استادیار حقوق خصوصی، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۷۸-۱۳۷۷) و استاد مدعو حقوق در چندین دانشگاه ایران از جمله دانشگاه شهیدبهشتی بوده است و از جمله در حوزۀ حقوق تطبیقیِ قراردادها، مسئولیت قراردادی در صورت نقض قرارداد، بیع بین‌المللی کالا و داوری تجاری بین‌المللی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به تدریس پرداخته است. او همچنین کتب و مقالات حقوقی متعددی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به رشته تحریر در آورده است.