پرونده های جاری

باقی پرونده‌های در دفتر ثبت دعاوی دیوان شامل ادعاهای رسمی ایران و ایالات متحده علیه یک‌دیگر ناشی از ترتیبات قراردادی میان آن‌ها برای خرید و فروش کالاها و خدمات (به اصطلاح پرونده‌های «ب» موضوع مادۀ دو (۲) بیانیۀ حل و فصل دعاوی) و همچنین اختلافات میان طرف‌ها در خصوص تفسیر و/یا اجرای بیانیۀ عمومی (به اصطلاح پرونده‌های «الف» موضوع مواد دو (۳) و شش (۴) بیانیۀ حل و فصل دعاوی و همچنین بندهای ۱۶-۱۷ بیانیۀ عمومی) می‌شوند.