انتصاب ها

دیوان خوشنود است که انتصاب آقای کریستوفر گرین‌وود، قاضی پیشین در دیوان بین‌المللی دادگستری، توسط ایالات متحده در دوم فروردین ۱۳۹۷ [۲۲ مارس ۲۰۱۸] را به عنوان داور دیوان اعلام نماید