اعضای دیوان

نیکولا میشل

رئیس دیوان و رئیس شعبه دوم

ایشان از ژانویه ۲۰۱۸ عضو دیوان می باشند

سوئیس

 

هربرت کرونکه

رئیس شعبه سوم

ایشان از سپتامبر ۲۰۱۲ عضو دیوان هستند.

آلمان

برونو سیما

رئیس شعیه اول

ایشان از دسامبر ۲۰۱۲ عضو دیوان هستند.

آلمان

 میر حسین عابدیان کلخوران

ایشان از جولای ۲۰۰۹ عضو دیوان هستند

شعبه دوم

ایران

رزماری بارکت

ایشان از اکتبر ۲۰۱۳ عضو دیوان هستند

شعبه سوم

ایالات متحده

سر کریستوفر گرینوود

ایشان از مارچ ۲۰۱۸ عضو دیوان هستند

شعبه اول

انگلستان

او توماس جانسون

ایشان از آپریل ۲۰۱۲ عضو دیوان هستند

شعبه دوم

ایالات متحده

حمیدرضا نیکبخت فینی

ایشان از جولای ۲۰۰۹ عضو دیوان هستند

شعبه اول

ایران

سید جمال سیفی

ایشان از سپتامبر ۲۰۰۹ عضو دیوان هستند

شعبه سوم

ایران